Välkommen till Föreningen Smith-Magenis Syndrom

Föreningen drivs av föräldrar till barn med diagnosen Smith-Magenis Syndrom (SMS). Vi arbetar för att sprida medvetenhet kring syndromet och stödja personer som lever nära någon med diagnosen. Alla som har en familjemedlem med Smith-Magenis Syndrom är välkomna att bli medlem i föreningen. Har du inte någon familjemedlem med syndromet är du givetvis välkommen att bli stödmedlem.
Läs ännu mer om oss