Föreläsningsmaterial & forskning från familjehelger etc.

Här finns powerpoint, forskningsartiklar och rapporter som delgets oss under familjehelger, årsmöten och i andra sammanhang.