Om oss

Föreningen drivs av föräldrar till barn med diagnosen Smith-Magenis Syndrom (SMS). Vi arbetar för att sprida medvetenhet kring syndromet och stödja personer som lever nära någon med diagnosen. Idag finns det ca 20 personer med diagnosen i Sverige men syndromet är underdiagnostiserat så fler lever med syndromet men har fel diagnos som exempelvis autism, utvecklingsstörning eller adhd. Vi vill sprida vår kunskap om syndromet så fler får sin rätta diagnos och öka kunskapen kring syndromet inom sjukvård, habilitering, skola och samhället.

Läs mer om Smith-Magenis syndrom här.

Vill du bidra till föreningen?

Donationer tas tacksamt emot. Vi är en liten förening som är helt beroende av gåvor/sponsring för vår verksamhet.

Bankgiro: 549-9074
SWISH: 1231813922
BIC/IBAN: HANDSESS / SE26 6000 0000 0008 0602 4968

Styrelse 2019

Karin Ceder, Ordförande
Anna Powell, Sekreterare
Johan Åhlén, Kassör
Ulla Adolfsson, Ledamot

Charlotta Forseth Fjärrfors, Ledamot
Peter Lönnqvist, Ledamot
Fanny Nodby, Ledamot

Kontakta oss genom att skicka email till styrelsen@smithmagenis.se.

Vårt organisationsnummer: 802467-7513

SMS-log rgb wide

Stadgar

Stadgar Föreningen Smith-Magenis syndrom