Om oss

Föreningen drivs av föräldrar till barn med diagnosen Smith-Magenis Syndrom (SMS). Vi arbetar för att sprida medvetenhet kring syndromet och stödja personer som lever nära någon med diagnosen. Idag finns det ca 40 personer med diagnosen i Sverige men syndromet är underdiagnostiserat så fler lever med syndromet utan att veta om det. Vi vill sprida vår kunskap om syndromet så fler får sin rätta diagnos och öka kunskapen kring syndromet inom sjukvård, habilitering, skola och samhället.

Ladda ner och läs mer om SMS i vår informationsbroschyr om Smith Magenis Syndrom i pdf-format:

Informationsmaterial 1 – Smith Magenis Syndrom-2

Vill du bidra till föreningen?

Donationer tas tacksamt emot. Vi är en liten förening som är helt beroende av gåvor/sponsring för vår verksamhet.

Bankgiro: 549-9074
SWISH: 1231813922
BIC/IBAN: HANDSESS / SE26 6000 0000 0008 0602 4968

Styrelse

Anna Powell, Ordförande
Eva Sandström, Kassör
Ulla Adolfsson, ledamot
Peter Powell, Ledamot
Charlotta Forseth Fjärrfors, Ledamot
Jan Forseth, Ledamot
Bennie Nilsson, Ledamot

Kontakta oss genom att skicka email till styrelsen@smithmagenis.se.

Vårt organisationsnummer: 802467-7513

SMS-log rgb wide

Stadgar

Stadgar Föreningen Smith-Magenis syndrom