Vad är SMS?

Fakta

  • De flesta människor med Smith-Magenis syndrom har en utvecklingsstörning, som oftast är måttlig. Begåvningsprofilen är ojämn.
  • Sömnsvårigheter är väldigt vanliga, med korta sömncykler och svårigheter att somna om.
  • Beteendeproblem är också en av de stora utmaningarna.
  • Det finns också typiska utseendemässiga kännetecken för Smith-Magenis syndrom.
  • Ett antal positiva egenskaper sammanknippas med Smith-Magenis syndrom: humor och förmåga att knyta starka relationer. Forskning visar på hög livskvalitet.
  • Syndromet har fått sitt namn efter de två amerikanska genetiker som upptäckte det 1986.

Mer läsning