Familjeveckan på Ågrenska skjuts på tiden

Med anledning av Covid-19 skjuts den planerade familjeveckan kring Smith-Magenis syndrom på Ågrenska till juni 2021 istället.

Alla familjer som kommit med det här året har kvar sin plats till nästa år.