Familjevecka på Ågrenska 2021

Den 7-11 juni 2021 anordnar Ågrenska en familjevecka med fokus på Smith-Magenis Syndrom.

Familjeveckan ersätter den som planerades under 2020 men som fick skjutas på tiden på grund av situationen med Covid-19.

De familjer som antagits till familjeveckan 2020 är automatiskt antagna till veckan 2021. Alla ansökningar som inkommit under 2020 sparas och det går fortfarande för nya familjer att söka till familjeveckan. Finns det tillräckligt stort intresse ser Ågrenska över möjligheten att arrangera ytterligare en familjevecka i närtid.

Mer information och ansökan hittar du här.