Föreningens egna informationsmaterial

Generell informationsbroschyr om SMS

Riktar sig till pedagoger, personal och andra som arbetar med och möter personer med Smith Magenis syndrom. Informationen syftar till att bidra till bättre förståelse för syndromet och dess symptom samt hur man på bästa sätt stöttar och bemöter individer med SMS.

Här nedan hittar du en pdf om du vill ladda hem och/eller skriva ut själv:

Informationsmaterial 1 – Smith Magenis Syndrom

 

Vill du få broshyrer i A5-format hemskickade? Beställ här!