Årsmöte och familjehelg 2017 på Ädelfors Folkhögskola

Återigen har vi glädjen att bjuda in till årsmöte, familjehelg och föreläsningar om Smith-Magenis Syndrom. Gästföreläsare detta år är bland annat:

  • Sarah Elsea, världsledande forskare inom Smith-Magenis syndrom, som kommer att tala om ”Current State of Research – where are we now?”.
  • Herawati Nowak, psykolog och forskare, som kommer att tala om riktat föräldrastöd, om att förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
  • Heidi E Nag, forskare vid FRAMBU i Norge, som skall tala om ”Smith-Magenis Syndrom – en skandinavisk kartleggningsstudie”.

Föreläsningarna sker på Ädelfors Folkhögskola lördagen den 3 juni och startar kl 9.00.

Är du medlem i föreningen? Kontakta styrelsen för inbjudan till hela familjehelgen.